ONLINE SUPPORT

HOTLINE - (08) 6288 5019
HOTLINE - 090.661.0121 (Quỳnh Thoa)

Hướng dẫn sử dụng admin web

Hướng dẫn sử dụng admin web 2008: xem tại đây ;  cách khắc phục khi truy cập bằng IE 10, xem tại đây hoặc cài đặt tiện ích IE tab trên Chrome để sử dụng, link cài đặt

Hướng dẫn sử dụng admin web 2014: xem tại đây ;  

Hướng dẫn sử dụng admin web 2016: xem tại đây ;  

 

 
Hỏi đáp khác
Hướng dẫn sử dụng Mail Outlook
Hướng dẫn sử dụng Mail Icewarp
Hướng dẫn sử dụng Mail Enable
Hướng dẫn cài đặt Mail trên IOS
Hướng dẫn cài đặt Mail trên Android
Hướng dẫn sử dụng mail Cpanel
Website theo ngành nghề
logo 1 logo 2 logo 3