ONLINE SUPPORT

HOTLINE - (08) 6288 5019
HOTLINE - 090.661.0121 (Quỳnh Thoa)

Hướng dẫn cài đặt mail Outlook và các lỗi thường gặp

Một số lỗi, thắc mắc thường gặp:

1. Gửi mail báo lỗi 503 Valid RCPT command must precede DATA

  • Đối với Outlook 2007 -> Tools -> Account Setting
  • Đối với Outlook 2010 và 2013 -> File -> Info -> Account Setting
  • Double click vào địa chỉ mail -> Chọn More Setting -> Chọn tab Out Going Server -> Check vào ô vuông My Outgoing Server Requires SMTP Authentication -> Chọn Ok và Save lại.
 
Hỏi đáp khác
Hướng dẫn sử dụng Mail Icewarp
Hướng dẫn sử dụng Mail Enable
Hướng dẫn cài đặt Mail trên IOS
Hướng dẫn cài đặt Mail trên Android
Hướng dẫn sử dụng admin web
Hướng dẫn sử dụng mail Cpanel
Website theo ngành nghề
logo 1 logo 2 logo 3